Specialisttandläkarna
Norrköping

Behandlingsprocess

Varje behandling har sin unika process beroende på omständigheterna.

Generellt sätt genomgås dock alltid följande steg: Inledande undersökning Fastställande av behandlingsplan Genomförande av behandling Utvärderande undersökning (genomförs när specialisttandläkaren anser att det behövs)