Specialisttandläkarna
Norrköping
Nyheter

För vårdpersonal

Dessa sidor riktar sig till dig som arbetar inom tandvården.

Hej alla gamla och nya remittenter.

Nu har snarts sommaren passerat och hösten blommar ut i gult. Vi kommer som vanligt att i möjligaste mån hjälpa till akut om ni fastnat i extraktioner, eller operationer. Som förut ställer vi upp med att hjälpa er med terapiplaneringar, men ring gärna och boka tid för detta då vi jobbar väldigt mycket och har hårt tidsschema.

Sten och vår nya kirurg Patrik ansvarar för den käkkirurgiska kompetensen på käkkirurgiska kliniken Mälarsjukhuset i Sörmland. Vi har som första privata klinik i sverige tecknat avtal med folktandvården och är mycket stolta över detta.