Specialisttandläkarna
Norrköping

Om oss

Vi är ett privat specialistcenter som erbjuder ett brett utbud av specialisttandvård. Vi strävar efter ett snabbt och professionellt mottagande och det är viktigt för oss att kunna erbjuda den bästa möjliga vård för varje patient.

På kliniken finns specialisttandläkare med många års erfarenhet inom käkkirurgi, protetik, och bettfysiologi. Parodontologer finns inom konsernen att tillgå. Vi finns på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och tar emot patienter både med och utan remiss. Vi lägger stor vikt vid korta väntetider och ett gott bemötande av såväl patienter som remittenter. Att ha ett gott samarbete med de remitterande tandläkarna är viktigt för oss för att finna bästa möjliga behandling för varje patient.

Sedan 2007 tillhör vi Global Health Partner, vilket innebär att vi ingår i ett större nätverk av specialisttandvårdskliniker. Detta får du som patient nytta av då vi har tillgång till ett stort utbud av specialistkompetens inom olika delar av specialisttandvården vilket säkerställer att du som patient alltid får rätt behandling för just dig. Vår övertygelse är att en hög grad av specialisering och ett väl fungerande nätverk mellan specialister leder till en högre kvalitet i de utförda behandlingarna.