Kvalitet genom specialisering

Välkomna till oss!

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att GHP Specialisttandläkarna har öppet som vanligt med tandvård av allmänt friska patienter. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling och arbetar vidare med våra redan stränga hygienrutiner för att skydda patienter och personal mot smitta. Vi sätter våra patienters hälsa och säkerhet först. Om du skulle få tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, eller feber ska du avstå från att besöka våra kliniker. Vi ber dig att kontakta oss per telefon 010-104 36 80 alternativt via mail info.norrkoping@specialisttandlakarna.se

Käkkirurgi

Käkkirurgi

Käkkirurgi är en specialitet inom tandvård som omfattar flera olika behandlingar och ingrepp.

Några exempel på vad en käkkirurg utför är följande:

 • Operera in tandimplantat i käkbenet
 • Käkbensoperationer i samband med tandreglering
 • Ta ut visdomständer som bara delvis vuxit fram och inte får plats
 • Andra komplicerade tandutdragningar
 • Behandla käkbensfrakturer och skador av olika slag
 • Rätta till missbildningar kring käkområdet
 • Ta bort slemhinneförändringar, cystor och tumörer i munhålan
 • Ställa diagnos på olika förändringar i munhålan

Hur går ett käkkirurgiskt ingrepp till?

Du som patient behöver oftast inte förbereda dig då de flesta ingreppen sker under lokalbedövning. Väl på plats inleder käkkirurgen med att göra en noggrann undersökning. Den kan innebära att flera röntgenbilder tas och ibland kompletteras den med att käkkirurgen samråder med andra specialist- eller allmäntandläkare. Det är viktigt att du som patient via en hälsodeklaration som fylls i har lämnat upplysningar om eventuella sjukdomar och mediciner du tar eftersom de kan påverka behandlingen.

Eftersom operationerna genomförs under lokalbedövning, på samma sätt som hos tandläkaren, behöver du inte oroa dig för smärta under själva ingreppet. Ibland kombineras även lokalbedövningen med smärtstillande medicin och/eller lugnande medel före operationen. De allra mest omfattande ingreppen kräver narkos, vilket innebär att du sövs ner under operationen.

När det är klart

När operationen är genomförd sys operationsområdet ihop igen för att kunna läka ordentligt. Efter operationen får du information om den normala läkningsprocessen. Du kan känna värk eller svullnad några dagar efter operationen. Du bör dock kontakta din käkkirurg om:

 • Du fortfarande har värk och svullnad efter en vecka
 • Värken och svullnaden förvärras efter något dygn
 • Du blöder mycket trots försök att stoppa blödningen

Vad krävs av käkkirurgen?

För att vara specialist inom käkkirurgi skall diagnoser och kirurgiska ingrepp av sjukdomar och/eller onormalheter i käkar, munhåla och ansiktsområdet däromkring kunna göras. En specialist i käkkirurgi har dessutom kunskaper i:

 • Grundläggande kirurgisk teknik
 • Förebyggande och behandling av allmänna komplikationer vid kirurgiska ingrepp
 • Olika former för sövning/narkos och smärtlindring
 • Chock- och vätskebehandling

Övriga frågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information om en specifik behandling eller ställa andra frågor om käkkirurgi.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.